Toppwrapper

Topp

eForvaltningskonferansen 2021
The Ghost in the Machine

Detaljer

Påmeldingsfrist
14/03/2021
Sted
Digitalt
Tidspunkt
15. mars 2021 -
11:00 til 14:30
Antall dager
1
Antall timer
4
Organisasjon
EL og IT Sentralt
Arrangementstype
Konferanse
Arrangør:
EL og IT Forbundet, Fagforbundet, NTL, UIO

Innhold

Den digitale forvaltningen blir stadig mer kompleks. Automatiserte vedtak, utregninger og algoritmer ligger til grunn både for tjenesteyting og myndighetsutøvelse. Hvordan kan ansatte, brukere og tilsynsmyndighetene forholde seg til den stadig voksende kompleksiteten? Dette diskuterer vi på eForvaltningskonferansen 15. mars. Konferansen er digital, gratis og åpen for alle.

11:00 
Velkommen

11:15 
Digitaliseringspolitikk og eForvaltning
Paul Chaffey, statssekretær, Kommunal- og moderniseringsdep.

11:45
Vokser den digitale forvaltningen over hodet på oss?
Dag W. Schartum, Senter for rettsinformatikk, UiO

12:15
Kaffepause

12:30
Lærende maskiner, klokere forvaltning? Om bruk og implementering av maskinlæring i norsk offentlig sektor
Lisa Reutter, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

13:00
Hvordan skal vi kunne føre tilsyn med utviklingen av algoritmene?
Bjørn Erik Thon, Datatilsynet

13:30
Kaffepause

13:40
Brukerstøtte i en komplisert forvaltning. Borgerne spør og chatbotene svarer.
Guri Verne, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo 

14:10 
Spørsmål og diskusjon

14:30
Slutt for dagen

Del: