Våre krav til statsbudsjettet

- innholdet kan være utdatert

EL og IT krever et statsbudsjett for rettferdig omstillingLes uttalelsen fra forbundsstyret her.

Oppdatert 23. oktober

EL og IT Forbundet krever at politikerne satser hardt på et godt arbeidsliv, økt sysselsetting og reduserte klimagassutslipp i statsbudsjettet.​

Statsbudsjettet er kanskje det viktigste politiske dokumentet av dem alle. Der prioriteres penger til både gode og dårlig formål. Det handler om våre arbeidsplasser, velferd og utdanningsmuligheter.Nestleder Vidar Hennum (til høyre) på høring i finanskomiteen.

EL og IT Forbundet krever et budsjett som blant annet prioriterer:Et godt arbeidsliv – sterkere innsats mot sosial dumping

Energi / elektrifisering:

IKT / digitalisering

Utdanning:

Høringsnotater til Stortinget (som gjennomfører komiteehøringer i perioden 14-24. oktober)

LO-delegasjonen i samtaler etter høringen i energi- og miljøkomiteen. Fra venstre: Kjersti Barsok (leder, NTL), Are Tomasgard (LO-sekretær), Jan Olav Andersen, (leder, EL og IT Forbundet) og Kine Asper (Forbundssekretær i Fellesforbundet).