Uttalelse til statsbudsjettet 2016

Publisert: 09.10.15

– innholdet kan være utdatert

Et statsbudsjett for større forskjeller og dårligere klima

I forslaget til statsbudsjett for 2016 viderefører regjeringen sin politikk for økte forskjeller. En rekke skattekutt finansieres gjennom økt bruk av oljepenger. Det er penger som kunne vært brukt til å sette i gang et grønt skifte og til å få ledige hender i arbeid. I stedet gir skattekutt mer til dem som har mest fra før.

Situasjonen på Vestlandet krever langt større innsats enn det som foreslås. For eksempel burde et program for plugging av brønner vært iverksatt.

Kuttene i selskapsskatten skal delvis dekkes inn ved en økning i grunnrenteskatten for vannkraftverk. Det er en dårlig skatteomlegging å øke skatten på fornybar energi for å dekke inn skatteletter på andre områder.

På klima- og miljøområdet er budsjettforslaget en gedigen skuffelse. På tross av enkelte bra tiltak, som skattefradrag for enøk-investeringer og redusert elavgift på landstrøm til skip, er helheten et budsjett for økt forurensing. Regjeringen budsjetterer med en økning i norske utslipp fram mot 2020 og kompenserer for dette med å kjøpe mer av såkalte FN-kvoter. Dette er ikke en politikk for grønn omstilling.
Til tross for at hovedlinjene drar Norge i feil retning for alle som er opptatt av rettferdighet og miljø, er det positive elementer i budsjettforslaget. Økt lærlingtilskudd og yrkesfaglærerløftet er viktig for en økt satsing på yrkesfag.

1 milliard kroner til digital omstilling i offentlig sektor er en riktig og nødvendig satsing. Det samme er utvidelse av ordningen med bedriftsintern opplæring (BiO), som er et nødvendig tiltak i møte med økt ledighet. Det er flere tiltak for å møte den økte ledigheten som er viktige og nødvendige, men de er langt fra tilstrekkelige. Særlig skuffende er det at regjeringen ikke gjør noe med permitteringsreglene for å sikre at bedrifter kan beholde kompetanse.

EL & IT Forbundet forventer at de rødgrønne partiene og regjeringens støttepartier på Stortinget sørger for en bedre profil og endring i permitteringsreglene i de kommende forhandlingene.

 

Relevante artikler

– Har vært et behov lenge, sier EL og IT Forbundet, som ønsker satsningen velkommen.
– Utredningsarbeidet må starte så fort som mulig, utrykte EL og IT Forbundet når de i dag møtte statssekretæren i kommunal og distriktsdepartementet.
Regjeringa foreslår grep for å få fart på energieffektiviseringen i bygg i statsbudsjettet for 2023. EL og IT Forbundet hadde forventet mer.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.