Utenlandskabler har redusert nettleien med 2,5 milliarder

Publisert: 25.08.17

– innholdet kan være utdatert

Statnetts inntekter fra strømkablene til utlandet har redusert forbrukernes nettleie med 224 millioner kroner i årlig gjennomsnitt de siste 11 årene. Det fremgår av et brev fra Olje- og energidepartementet.

Tallene er hentet fra olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) sitt svar på stortingsrepresentant Terje Aaslands (Ap) skriftlige spørsmål i Stortinget, der sistnevnte etterspør tall på Statnetts årlige inntekter fra utenlandskablene mellom 2006 og 2016. Aasland ønsket også informasjon om hvor stor andel av inntektene som har blitt tilbakeført til kundene.

Les hele svaret her.

Fornybarnæringen er allerede den største verdiskaperen i fastlandsindustrien og gir arbeid til rundt 20 000 mennesker. Videre vekst forutsetter både utvikling av hjemmemarkedet og kraftutveksling med våre naboland.

EL og IT Forbundets syn på kraftutveksling

EL og IT Forbundet støtter Statnetts bygging av kraftkabler til England og Tyskland (disse konsesjonene er gitt, og skal være ferdige i 2020 og 2021). Disse kablene er bra forsyningssikkerhet og fornybarsatsingen i Europa. Vi støtter imdlertid ikke North Connects kabel til Skottland, blant annet fordi det er en privat utbygger.

Kraftutveksling er en balansekunst, og Statnetts monopol sikrer offentlig kontroll over import og eksport. Dersom private aktører slippes til frykter vi at kommersielle interesser går på bekostning av forsyningssikkerheten til husstander og industri.

Se vårt notat om kraftutveksling for nærmere informasjon

Relevante artikler

– Har vært et behov lenge, sier EL og IT Forbundet, som ønsker satsningen velkommen.
– Utredningsarbeidet må starte så fort som mulig, utrykte EL og IT Forbundet når de i dag møtte statssekretæren i kommunal og distriktsdepartementet.
Regjeringa foreslår grep for å få fart på energieffektiviseringen i bygg i statsbudsjettet for 2023. EL og IT Forbundet hadde forventet mer.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.