Utenlandskabler er bra for klima og forsyningssikkerheten

Publisert: 17.03.17

– innholdet kan være utdatert

Kraftkabler til utlandet er bra for forsyningssikkerheten, legger til rette for fornybar energi og gir en stabil strømpris. Det vil heller ikke ha noen vesentlig betydning for kraftprisen i Norge.

Statnett bygger to nye utenlandsforbindelser for kraft. Den ene går til Tyskland, og skal settes i drift i 2020. Den andre går til Storbritannia, og skal etter planen være ferdig i 2021.

EL og IT Forbundet mener byggingen av de to kablene er bra for kraftforsyningen i Norge.

– Det er ikke mange år siden vi hadde tørre somre, og ved flere anledninger var nær strømrasjonering når kulden satte inn. Det er bra for forsyningssikkerheten med mulighet til økt import av kraft, sier Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet.

God klimapolitikk

I tillegg betyr kablene mulighet for økt eksport av norsk fornybar energi til Europa.

– Tilgangen på regulerbar vannkraft fra Norge gjør at våre naboland kan satse mer på vindkraft, som er ferskvare. Det er bra for klimaet, og for fornybarnæringene i både Norge og Europa, sier Andersen.

Gir ikke "prissjokk"

Ifølge den siste Kraftmarkedsanalysen til NVE vil kraftprisene øke frem mot 2030, men prisene på CO2 og fossile brensler har mer å si for kraftprisene enn nye kraftkabler til utlandet. Analysen viser at de to kraftkablene Statnett bygger til Tyskland og Storbritannia vil gi en gjennomsnittlig økning i kraftprisen på to øre/kWh i 2030. Statnett venter en samlet påvirkning på strømpris og nettleie på omlag tre øre/kWh.

Flere kabler vil også bidra til bedre prisstabilitet.

– Når vi kan få ut overskudd når vi har det, og importere strøm når vi ikke har nok selv, vil ikke prisene svinge så mye verken den ene eller andre veien, sier Andersen.

Offentlig eierskap

EL og IT Forbundet mener også at utenlandskabler på norsk side skal være offentlig eid og drevet. Dette for å ha kontroll over forsyningssikkerheten, ha samfunnsmessig kontroll og å sikre Statnett inntekter for å unngå høyere nettleie og strømpriser for norske strømkunder.

Relevante artikler

– Har vært et behov lenge, sier EL og IT Forbundet, som ønsker satsningen velkommen.
– Utredningsarbeidet må starte så fort som mulig, utrykte EL og IT Forbundet når de i dag møtte statssekretæren i kommunal og distriktsdepartementet.
Regjeringa foreslår grep for å få fart på energieffektiviseringen i bygg i statsbudsjettet for 2023. EL og IT Forbundet hadde forventet mer.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.