Tilsyn endret navn

Publisert: 07.01.15

– innholdet kan være utdatert

Post- og teletilsynet ble etablert i 1987, under navnet Statens teleforvaltning. I 1997 ble posttilsyn inkludert i oppgaveporteføljen, og navnet Post- og teletilsynet ble tatt i bruk.

Fra nyttår har tilsynet endret navn, design og logo, samt fått ny nettadresse: www.nkom.no.

På nynorsk heter organisasjonen Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit, og på engelsk er navnet Norwegian Communications Authority.

Kortformen Nkom blir tatt i bruk på alle tre språk.

Nkom har ca. 150 ansatte, hvorav ca. 130 på hovedkontoret i Lillesand.

Nkom har fem regionkontorer, der medarbeiderne i hovedsak driver frekvenskontroll av elektroniske kommunikasjonsnett.

Relevante artikler

– Har vært et behov lenge, sier EL og IT Forbundet, som ønsker satsningen velkommen.
– Utredningsarbeidet må starte så fort som mulig, utrykte EL og IT Forbundet når de i dag møtte statssekretæren i kommunal og distriktsdepartementet.
Regjeringa foreslår grep for å få fart på energieffektiviseringen i bygg i statsbudsjettet for 2023. EL og IT Forbundet hadde forventet mer.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.