Statsbudsjettet: Regjeringen er tøffere mot Arbeidstilsynet enn de useriøse

Publisert: 07.10.19

– innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet mener regjeringen setter det gode arbeidslivet i fare med sin tafatte innsats mot sosial dumping.

EL og IT Forbundets første kommentarer til Statsbudsjettet 2020.

I sin egen årsrapport oppgir Arbeidstilsynet at antall tilsyn har falt fra 17.939 i 2015 til 13.412 i fjor. Også antallet veiledninger, hvor tilsynet hjelper virksomheter til å sette seg inn i lover og regler, er redusert det siste årene.

– Det handler om ressurser. Regjeringens hellige mål ser ut til å være å redusere offentlige utgifter, men det har gått for langt. Det trengs flere tilsyn for at lover og regler skal bli overholdt. Nå er regjeringen tøffere mot Arbeidstilsynet enn de er mot kjeltringene i arbeidslivet, sier Vidar Hennum, nestleder i EL og IT Forbundet.

Puslete budsjettforslag

I budsjettforslaget blir det avsatt 25 millioner som skal deles på Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet, Det europeisk arbeidsmarkedsbyrået (ELA) og oppretting av en ny nemndsløsning for behandling av saker om gjengjeldelse på grunn av varsling.

– Puslete, er vår første tanke. Med prisvekst, økende innleie, nye oppgaver til tilsynet og en arbeidslivskriminalitet som er mer krevende å kjempe mot, så er ikke dette en styrking i våre øyne. Regjeringen svekker også fagforeningsfradraget, sier Hennum.

Still krav til landsomfattende tariffavtale ved offentlige anbud og oppdrag

EL og IT Forbundet ber Stortinget styrke budsjettbevilgningene til Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet, og kommer samtidig med en oppfordring til stortingspolitikerne.

– Stortinget kommer til å bevilge store penger til offentlig bygg- og anleggsprosjekter. Det må settes krav til landsomfattende tariffavtale ved offentlige anbud og oppdrag. Det krever en lovendring, og vil være et effektivt tiltak som premierer til seriøse aktører og bekjemper sosial dumping, sier Hennum.

EL og IT Forbundet kommer tilbake med mer om statsbudsjettet 2020.

Relevante artikler

– Utredningsarbeidet må starte så fort som mulig, utrykte EL og IT Forbundet når de i dag møtte statssekretæren i kommunal og distriktsdepartementet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.