Statkraft stopper vindkraftprosjekt

Publisert: 04.06.15

– innholdet kan være utdatert

Kraftprisene i det nordiske kraftmarkedet er relativt lave. Et voksende kraftoverskudd og fortsatt moderat etterspørsel etter elektrisitet har redusert de langsiktige prisforvent-ningene. Oppdaterte analyser viser derfor at prosjektene i Midt-Norge ikke blir lønnsomme.

Les mer på Statkraft.no.

Relevante artikler

Regjeringa foreslår grep for å få fart på energieffektiviseringen i bygg i statsbudsjettet for 2023. EL og IT Forbundet hadde forventet mer.
EL og IT Forbundet er positive til regjeringens forslag til strømstøtte til næringslivet.
EL og IT Forbundet er fornøyde med at regjeringen nå setter gode ambisjoner for norsk havvind.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.