Stans privatisering av jernbanen!

Publisert: 12.06.15

– innholdet kan være utdatert

Reformen er den største endringen av norsk jernbane på 100 år. Det betyr oppsplitting, privatisering og konkurranseutsetting som ikke gir passasjerene valgfrihet eller bedre service. Tvert om betyr det tap av samordningsgevinster, økt byråkrati og offentlige overføringer til store transnasjonale transportselskaper.

Persontransport er avhengig av offentlige subsidier i milliardklassen. Lønn til ansatte utgjør en stor del av driftskostnadene, og kutt i personalkostnader/pensjon er det enkleste grepet for å vinne anbudskonkurranser.

EL & IT Forbundet støtter streiken de ansatte ved Jernbanen gjennomfører og oppfordrer hele fagbevegelsen til å slutte opp om den politiske markeringen.

Forbundet oppfordrer stortingsflertallet om å avvise forslagene i stortingsmeldingen «På rett spor».

Om regjeringen og dens støttepartier KrF og Venstre velger å trumfe gjennom meldingen, må det være et prioritert mål for fagbevegelsen å få reversert privatiseringene etter valget 2017.

Relevante artikler

– Har vært et behov lenge, sier EL og IT Forbundet, som ønsker satsningen velkommen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.