Slik skal vi få flere over i fast jobb

Publisert: 13.02.19

– innholdet kan være utdatert

Fra nyttår trådte de nye bestemmelsene om innleie i kraft. Endringene styrker retten til fast jobb, og strammer inn reglene for bruk av innleid arbeidskraft.

EL og IT Forbundets mål er å øke antallet faste ansatte og antallet læreplasser, framfor for å dekke arbeidskraftsbehovet med innleie. Våre tillitsvalgte setter seg nå inn i de nye reglene, og vi oppfordrer  hver enkelt klubb å avholde et møte med bedriften for å diskutere bemanningssituasjonen i bedriften. EL og IT Forbundet oppfordrer sine tillitsvalgte til å kreve at innleid personell skal være ansatt i 100 prosent stilling i bemanningsbyrået, før man inngår avtale om innleie til egen bedrift.

Omgåelse av de nye reglene må stanses

Bemanningsbransjen tilbyr små stillingsbrøker, helt nede i 5 prosent, samtidig som arbeidstakeren likevel jobber fulltid i utleieperiodene. Ved å legge en lengre periode til grunn for gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, kommer arbeidsgiver fram til en kunstig lav stillingsprosent – og dermed unngår de krav om lønn mellom oppdrag. Dette har blant annet blitt omtalt av NRK.

Bakgrunnen for at Stortinget i fjor strammet inn reglene, var et ønske om at alle skal vite når man faktisk skal jobbe, og hvor mye lønn man får. EL og IT Forbundet krever at stillingsprosenten skal være det man faktisk jobber, og at utleie på heltid betyr ansettelse på heltid.

EL og IT Forbundet jobber for forbud

Samtidig har bemanningsbransjens omgåelse av de nye reglene bekreftet behovet for vårt hovedkrav –  forbud mot innleie fra bemanningsbransjen. EL og IT Forbundet mener at behovet for ekstra arbeidskraft skal dekkes av innleie av faste ansatte fra andre produksjonsselskaper.

Aksjonsdag foran Stortinget den 6. mars

6. mars arrangerer Elektromontørens fagforening i Oslo og Akershus, Heismontørenes Fagforening og to avdelinger i Fellesforbundet aksjonsdag foran Stortinget. Kravet er flere faste jobber og at bemanningsbransjens undergraving av de nye reglene blir slått tilbake.

Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet, holder appell under markeringen. Les mer om markeringen på Facebook.

Lik og del – gjør de nye rettighetene godt kjent

 

Relevante artikler

– Har vært et behov lenge, sier EL og IT Forbundet, som ønsker satsningen velkommen.
– Utredningsarbeidet må starte så fort som mulig, utrykte EL og IT Forbundet når de i dag møtte statssekretæren i kommunal og distriktsdepartementet.
Regjeringa foreslår grep for å få fart på energieffektiviseringen i bygg i statsbudsjettet for 2023. EL og IT Forbundet hadde forventet mer.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.