– Regjeringen begynner i feil ende

- innholdet kan være utdatert

Åtte jernbanestrekninger konkurranseutsettes. Om ett år kan private ha overtatt store deler av togdriften i Norge. Dette er feil vei å gå, mener LOs nestleder Hans-Christian Gabrielsen.

– Det hjelper ikke å ha flere aktører på skinnene når skinnegangen er nedslitt. 70 prosent av alle forsinkelser skyldes spor, signalanlegg og kjøreledning. Feil på togene utgjør rundt 30 prosent, sier han.

– Å selge huset kan gi kortsiktig gevinst, men på lang sikt blir det dyrt å leie det tilbake. Det er ikke idealistiske aktører vi snakker om her, aktører som skal tjene penger på norsk jernbane, legger han til.

Han viser til at privatisering av britisk jernbane ikke har vært noen suksess.

– Vi trenger bedre utstyr og bedre infrastruktur. Ikke flere aktører som skal konkurrere om kundene. Husk at i Oslo-området er det ikke plass til flere tog på skinnene, sier han.

En konkurranseutsetting vil i realiteten bety en massiv overføring av kapital til utenlandske togselskaper. I dag bruker staten tre milliarder kroner på å subsidiere jernbanen for å sikre et godt jernbanetilbud også i områder der kundegrunnlaget er svakt.

– Det blir ikke konkurranse om kundene. Det blir konkurranse om å få monopol på å kjøre strekninger i Norge. Hvor overskuddet blir generert av statsstøtte. Det vil si våre felles skattepenger, sier Gabrielsen.

– Suksessoppskriften på en god jernbane er hvor mye penger man bruker på jernbanen, og en samlet styring. Ikke mer oppslitting slik regjeringen legger opp til, sier han.