Nye regler om uførepensjon

Publisert: 10.04.15

– innholdet kan være utdatert

Lovforslaget følger i all hovedsak Banklovkommisjonens innstilling, men med noen endringer på enkelte punkt.

Uførepensjon er en økonomisk støtte for personer som har mistet hele eller deler av arbeidsevnen som følge av skade eller sykdom. For bedrifter har det vært en frivillig ordning, og det skal den fortsatt være.

Lovforslaget for de private uførepensjonene er imidlertid i hovedsak ment å gi en uføredekning som ligger nært opp til den nye uførepensjonen i offentlig sektor.

Rettigheter og kombinasjoner

I tillegg til å beskrive forslag til ny ordning, kommer Arbeidslivet.no med eksempler på utregning, uføregrad, tidligere opptjente rettigheter, komibasjon med arbeid og pensjon mm.

Les mer på arbeidslivet.no

Relevante artikler

– Har vært et behov lenge, sier EL og IT Forbundet, som ønsker satsningen velkommen.
– Utredningsarbeidet må starte så fort som mulig, utrykte EL og IT Forbundet når de i dag møtte statssekretæren i kommunal og distriktsdepartementet.
Regjeringa foreslår grep for å få fart på energieffektiviseringen i bygg i statsbudsjettet for 2023. EL og IT Forbundet hadde forventet mer.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.