Ny regjering, gammel politikk

Publisert: 17.01.18

– innholdet kan være utdatert

Høyre og Frp er enige med Venstre om en ny regjeringsplattform (Jeløya-erklæringen). Venstre går med det inn i Solberg-regjeringen.

EL og IT Forbundet ønsker en politikk som øker sysselsettingen, tar vare på fellesskapets verdier, reduserer klimagassutslippene og legger grunnlaget for et godt arbeidsliv.

Arbeidsliv

I forrige periode ble arbeidstakernes lovfestete rettigheter svekket, blant annet retten til fast jobb. Den nye regjeringen sier at faste ansettelser skal være hovedregelen, men mangler forslag for å sikre dette. Den vil følge opp anbefalingene fra Arbeidstidsutvalget. Det kan bety mer bruk av individuelle avtaler og styrking av arbeidsgivers styringsrett når det gjelder arbeidstid (som utvalget foreslo).

Fagforeningsfradraget, som er et viktig bidrag fra staten for arbeidstakeres rettigheter og makt, har mistet verdi hvert eneste år siden 2013. Slik skal det fortsatt være, fastslår de tre partiene. Det betyr at fagforeningsfradragets verdi vil være redusert med 20 prosent i 2021. I plattformen står det at "Regjeringen anerkjenner at mange arbeidstakere velger å være uorganisert". EL og IT Forbundet mener dette er en merkelig påpekning da denne retten ikke er truet, og at utfordringene heller å styrke det organiserte arbeidslivet.

Det er positivt at regjeringen ønsker å føre en aktiv politikk for å bekjempe arbeidslivskriminalitet med målrettede tiltak. Dette må følges opp med bevilgninger i budsjettene. Der sviktet regjeringen i forrige periode. Sosial dumping, som henger nøye sammen med bekjemping av arbeidslivskriminalitet, er ikke nevnt i plattformen.

Statens bidrag i avtalefestet pensjon i privat sektor skal videreføres om partene ønsker det. Plattformen sier videre at bidraget ikke øke utover dagens nivå, verken når det gjelder kostnad eller andel.

Vannkraft

Regjeringen skal nedsette et ekspertutvalg som skal gjennomgå skatteregimet for norsk vannkraft. I forrige periode økte Siv Jensen og Erna Solberg skatten på vannkraft. EL og IT Forbundet tolker dette som at positivt signal, og at regjeringen nå erkjenner at det økte skattetrykket hindrer nødvendige investeringer og oppgradering av vannkraftverkene.

Regjeringen vil svekke det statlige eierskapet. Dette skal skje ved salg av eierandeler i selskaper som er i kategori 1 i eierskapsmeldingen, det vil "forretningsmessig avkastning som hovedmål" . Statkraft er i kategori 3 – "selskaper med forretningsmessige mål og andre spesifikt definerte mål".

Regjeringspartiene skriver også at de vil "videreutvikle eierskapspolitikken gjennom fremleggelse av en ny eierskapsmelding".

IKT-næringen

Regjeringsplattformen inneholder mange ulike digitale satsinger. Disse er viktige for IKT-næringen og det norske samfunnet, men for å lykkes må det satses på kompetanse. På dette punktet er dessverre plattformen lite konkret.

Økt satsing på utdanning og kompetanse er også viktig for å stanse outsourcing av IT-tjenester og for å styrke IKT-sikkerheten i Norge.

Klima

EL og IT Forbundet vurderer klimapolitikken som en videreføring av den som har blitt ført de siste årene. Det er bra at regjeringen lover sektorvise ambisjoner for klimakutt. EL og IT Forbundet har tidligere etterlyst forpliktende, sektorvise mål innen klimapolitikken, noe vi håper at kan bli en realitet med dette løftet.

Relevante artikler

– Har vært et behov lenge, sier EL og IT Forbundet, som ønsker satsningen velkommen.
– Utredningsarbeidet må starte så fort som mulig, utrykte EL og IT Forbundet når de i dag møtte statssekretæren i kommunal og distriktsdepartementet.
Regjeringa foreslår grep for å få fart på energieffektiviseringen i bygg i statsbudsjettet for 2023. EL og IT Forbundet hadde forventet mer.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.