Ny nasjonal strategi for kunstig intelligens: Bra på etikk – svak på kompetanse

Publisert: 15.01.20

Regjeringen la denne uken fram en nasjonal strategi for kunstig intelligens (KI). Den inneholder gode punkter om etikk, men er for vag på utvikling av IKT-kompetanse, mener EL og IT Forbundet.

KI er en teknologi som kan gi bidra til bedre offentlige tjenester, nye arbeidsplasser og klimavennlige løsninger. Samtidig innebærer teknologien utfordringer, særlig knyttet til etikk og personvern.

EL og ITs vurdering av strategien

EL og IT Forbundet mener at strategien er god på etikk, hvor den formulerer etiske prinsippene for utvikling og bruk av kunstig intelligens i Norge.

Det er også positivt at regjeringen vil støtte utvikling av fleksible videreutdanningstilbud, slik at universiteter og høgskoler kan søke om midler til å utvikle tilbud innenfor KI. Regjeringen burde i tillegg ha støttet EL og ITs forslag om nasjonal, partstyrte kompetansefond og full lønnskompensasjon til arbeidstakere som tar etterutdanning.

Strategien er vag på andre, viktige satsinger innen kompetanse. Regjeringen nøyer seg med å ha «forventninger til at studiestedene dimensjonerer og innretter studietilbudet innenfor KI i tråd med behovene i arbeidsmarkedet». Den «oppfordre utdanningsinstitusjonene til å vurdere hvordan personvern og etikk kan få en sentral plass i utdanninger innen KI». Strategien burde ha varslet økt bevilginger til studiestedene.

Her er noen av tiltakene i strategien:

 • Gi veiledning til offentlige virksomheter slik at de blir flinkere til å stille krav til næringslivet om tilgang til data ved inngåelse av kontrakter.
 • Utarbeide en stortingsmelding om datadrevet økonomi og innovasjon, og sette ned en ekspertgruppe som skal se på forutsetninger og vilkår for deling av data i og fra næringslivet.
 • Gå igjennom og vurdere regelverk som er til hinder for hensiktsmessig og ønsket bruk av kunstig intelligens.
 • Etablere en regulatorisk sandkasse på personvernområdet for å gi virksomheter mulighet til å prøve ut ny teknologi innenfor gitte rammer.
 • Ha tydelige forventninger til at studiestedene dimensjonerer og innretter studietilbudet innenfor KI i tråd med behovene i arbeidsmarkedet.
 • Oppfordre utdanningsinstitusjonene til å vurdere hvordan personvern og etikk kan få en sentral plass i utdanninger innen KI.
 • Lansere KI-kurset "Elements of AI" på norsk i et samarbeid med NTNU og gjennomføre #AIchallenge i Norge.
 • Styrke grunnleggende IKT-forskning gjennom Forskningsrådet

Strategien inneholder også et sett med etiske prinsipper for utvikling og bruk av kunstig intelligens i Norge:

 • KI-baserte løsninger skal respektere menneskets selvbestemmelse og kontroll.
 • KI-baserte systemer skal være sikre og teknisk robuste.
 • KI skal ta hensyn til personvernet.
 • KI-baserte systemer må være gjennomsiktige og etterprøvbare.
 • KI-systemer skal legge til rette for inkludering, mangfold og likebehandling.
 • KI skal være nyttig for samfunn og miljø.
 • KI-baserte systemer skal være basert på ansvarlighet og revisjon.

Her kan du lese EL og IT Forbundets innspill til strategien

Her kan du lese regjeringens strategi

Forbundssekretær Geir Aasen var tilstede da regjeringen lanserte strategien. Foto: Leif Martin Kirknes (Nettverk/LO Media)

Relevante artikler

– Har vært et behov lenge, sier EL og IT Forbundet, som ønsker satsningen velkommen.
– Utredningsarbeidet må starte så fort som mulig, utrykte EL og IT Forbundet når de i dag møtte statssekretæren i kommunal og distriktsdepartementet.
Regjeringa foreslår grep for å få fart på energieffektiviseringen i bygg i statsbudsjettet for 2023. EL og IT Forbundet hadde forventet mer.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.