Nav skal utvikle de avanserte IT-systemene selv

Publisert: 30.03.17

– innholdet kan være utdatert

NAV har lagt om IT-strategien, og skal gjøre mer selv. EL og IT Forbundet mener flere bør lære av offentlige virksomheter som har valgt å ha IT-tjenester i egen regi.

Riksrevisjonens nye undersøkelse av statens bruk av konsulenter viser at staten brukte 12 milliarder kroner på konsulenter i 2015, og at halvparten av dette var kjøp av IKT-tjenester. I rapporten nevnes Nav som et eksempel på IKT-prosjekt som har gått dårlig, der store summer ble brukt på konsulenter, uten at man fikk resultat som forventa.

– NAV brente seg på outsorcing, men lærte av det. De tar tilbake de IT-tjenestene som krever mest kjennskap til virksomheten. Tidligere har Helse Vest og Skatteetaten gjort lignende vurderinger, sier Andersen.

Helse Sør-Øst går en annen vei når foretaket moderniserer sin IKT-infrastruktur. Kontrakten har en verdi av mellom seks og syv milliarder kroner (NRK), og havner på hendene til det amerikanske selskapet Hewlett Packard Enterprise.

– Helse Sør-Øst har også brent seg på kjøp av IT-tjenester, men uten å ta lærdom av det. For snart tre og et halvt år det godkjente kjøp av røntgensystem for en halv milliard, og systemet som ble omtalt som «hyllevare» fungerer fremdeles ikke, sier Andersen.

 

Relevante artikler

– Har vært et behov lenge, sier EL og IT Forbundet, som ønsker satsningen velkommen.
– Utredningsarbeidet må starte så fort som mulig, utrykte EL og IT Forbundet når de i dag møtte statssekretæren i kommunal og distriktsdepartementet.
Regjeringa foreslår grep for å få fart på energieffektiviseringen i bygg i statsbudsjettet for 2023. EL og IT Forbundet hadde forventet mer.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.