Mulig å klare seg uten olje

Publisert: 09.05.17

– innholdet kan være utdatert

Dersom vi slutter å lete etter olje, er det fullt mulig å motvirke at antall arbeidsledige stiger. Det viser en rapport Samfunnsøkonomisk Analyse har utarbeidet.

Rapporten, som har tittelen "100 000 klimajobber" konkluderer med at "En forsert utfasing av petroleumsvirksomheten kan være en effektiv politikk for å redusere norske og globale utslipp av klimagasser".

I tillegg viser rapporten at det er fullt mulig for Norge å opprettholde sysselsetting ved å stimulere omstillingen gjennom nye investeringer. Den konklusjonen er blant annet basert på en gjennomgang av tidligere analyser av muligheter innen fornybar energi, transport og bygg.

Et reelt valg

– Det viktigste med denne rapporten er at den viser at vi har noen valg. Det er ikke slik at det eneste alternativet ved utfasing av olje er masseledighet og sosial nød, slik man noen ganger kan få inntrykk av, sier Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet.

Samfunnsøkonomisk Analyse har beregnet virkninger av to alternativer. Det ene har de kalt "ingen nye petroleumsfelt". Det tar utgangspunkt i stans i all leteaktivitet, og at investeringer tilknyttet dette dermed faller bort. Dette alternativet innebærer også at betingede ressurser (petroleum som er påvist, men som det ennå ikke er vedtatt å produsere) ikke blir utvunnet. Kun vedlikeholdsinvesteringer tilknyttet felt som allerede er vedtatt vil fortsette. I dette alternativet vil økte offentlige investeringer med i snitt 97 milliarder kroner årlig erstatte sysselsettingstapet.

Det andre alternativet har de kalt "forsert omstilling". Dette alternativet skiller seg fra det ovenstående ved at det tillates utvikling av betingede ressurser. I dette alternativet vil økte offentlige investeringer med i gjennomsnitt 59 milliarder kroner årlig opprettholde sysselsetting.

Omstillingen krever mindre enn dagens investeringer i olje

Det er snakk store investeringer, men selv makstallet på 97 mrd er mindre enn det som investeres i oljeindustrien. Rettighetshaverne på norsk sokkel anslår investeringene i rørtransport og utvinning av olje og gass til å bli 149,4 milliarder kroner for 2017, ifølge SSB.

Rapporten ser også på hvordan de offentlige inntektene kan dekkes inn. Blant annet skriver rapporten at "14,6 milliarder kan hentes fra opphevelse av særregler knyttet til petroleumsskatt".

– Vi har lyktes med store omstillinger tidligere. Det har betydd kostnader, men har gitt grunnlag for nye og mer langvarige inntekter. Også da vi omstilte oss til oljenæringen var det store investeringer, som vi senere fikk igjen, sier Andersen. 

EL og IT Forbundet ikke har tatt stilling til rapportens premiss om at man skal slutte helt å lete etter olje i 2020. Forbundet har heller ikke tatt stilling til rapportens forslag om inndekning.

Rapporten er lagd på oppdrag fra Broen til Framtiden, en allianse bestående av Fagforbundet, Norsk tjenestemannslag (NTL), LO i Oslo, Naturvernforbundet, Framtiden i våre hender, Greenpeace, Skaperverk og Bærekraft, Concerned Scientists Norway, Parat, Natur og Ungdom, Besteforeldrenes klimaaksjon, Naturviterne og For Velferdsstaten.

Les hele rapporten her.

Relevante artikler

– Har vært et behov lenge, sier EL og IT Forbundet, som ønsker satsningen velkommen.
– Utredningsarbeidet må starte så fort som mulig, utrykte EL og IT Forbundet når de i dag møtte statssekretæren i kommunal og distriktsdepartementet.
Regjeringa foreslår grep for å få fart på energieffektiviseringen i bygg i statsbudsjettet for 2023. EL og IT Forbundet hadde forventet mer.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.