Mot endringer i arbeidsmiljøloven

Publisert: 22.01.15

– innholdet kan være utdatert

Onsdag 21. januar deltok nestleder Vidar Hennum og forbundssekretær Reidun Wahl i EL & IT Forbundet på høringen til arbeids- og sosialkomiteen.  Høringen omhandlet forslaget fra regjeringen om endringer i arbeidsmiljøloven. Pga uforutsatte hendinger måtte Hennum og Wahl stille i høringen på meget kort varsel.

I høringen ble det gitt uttrykk for den bekymringen EL & IT Forbundet har for de negative konsekvensene endringer forslagene om midlertidige tilsettinger og arbeidstid vil ha for forbundets medlemmer og bransjer.

Jobbtrygghet og ungdom

Regjeringens forslag skaper usikkerhet rundt folks økonomi og framtid, da midlertidig ansatte mister lettere arbeid og inntekt. I tillegg vil arbeidsgiver, med regjeringens forslag, gis økt mulighet til å pålegge arbeidstakere mer overtid, helgearbeid og ugunstige skift/vakt- og turnusordninger.

– Flere midlertidige ansettelser forskyver maktforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakersiden, sa nestleder Vidar Hennum.

Det er behov for at flere gjennomfører yrkesutdanning for å dekke framtidas kompetansebehov. Da er det nødvendig med et arbeidsliv som er attraktivt. Flere midlertidig ansatte kan fortrenge lærlinger.

– Ungdom trenger flere læreplasser i arbeidslivet – ikke en runddans med flere midlertidige stillinger.

Samfunnssikkerhet

Den teknologiske hverdagen er helt avhengig av at strømnett, mobilnett, osv, er i stabil drift. Dette er kritisk samfunnsinfrastruktur.

Kompetanse og EVU

– En arbeidsgiver vil ikke ha samme langsiktige interesse av å investere i kompetanseheving for midlertidig ansatte. Flere midlertidige betyr svekket kompetanse – noe som undergraver kvalitet og sikkerhet, påpekte Hennum.

Forskning viser at midlertidig ansatte er mer utsatt for arbeidsulykker. Dette kan skyldes økt usikkerhet generelt eller dårligere opplæring.

Forbundet organiserer medlemmer i bransjer som allerede har et stort antall innleide arbeidstakere.

– Økes andelen midlertidige i tillegg – vokser andelen av arbeidsstyrken hvor arbeidsgiver ikke ser grunn til å investere i kompetanseutvikling. Dette kan svekke produktiviteten, understreket Hennum,

Her kan du lese hele innlegget fra forbundet.

Relevante artikler

– Har vært et behov lenge, sier EL og IT Forbundet, som ønsker satsningen velkommen.
– Utredningsarbeidet må starte så fort som mulig, utrykte EL og IT Forbundet når de i dag møtte statssekretæren i kommunal og distriktsdepartementet.
Regjeringa foreslår grep for å få fart på energieffektiviseringen i bygg i statsbudsjettet for 2023. EL og IT Forbundet hadde forventet mer.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.