Markering for TISA-åpenhet

- innholdet kan være utdatert

Fredag 12. juni skal Stortinget behandle et representantforslag om offentliggjøringen av rammeteksten til den flerstatlige avtalen om tjenester (TISA/Trade in Services Agreement).

Dokument 8-forslaget er fremmet av stortingsrepresentantene Liv Signe Navarsete, Marit Arnstad, Bård Vegar Solhjell og Audun Lysbakken.

Manglende innsynTISA forhandles utenfor WTO, og sivilsamfunnsaktører og folkevalgte har derfor ikke innsyn i hva det forhandles om. Dette gir et ordskifte preget av påstander fra alle parter som ikke kan bevises med mindre det foreligger lekkasjer. Debatten til nå har derfor vært basert på lekkasjer og annenhåndsinformasjon.

Oppfordrer til deltakelseDet er på bakgrunn av lekkasjer, rykter og spekulasjoner at Attac og Nei til EU støtter opp om Dokument 8-forslaget og oppfordrer til stor oppslutning med faner og flagg i markeringen utenfor Stortinget.