– Mangler fornybarsatsing

- innholdet kan være utdatert

Disse økningene har regjeringen og samarbeidspartiene KrF og Venste blitt enige om for å unngå kostnader for den som forurenser, f. eks gjennom økte drivstoffavgifter.

– I stedet for å forfølge prinsippet om at forurenser skal betale, også gjennom avgiftspolitikk, økes el-avgiften, som i hovedsak er en avgift på ren, fornybar energi, påpeker forbundsleder Jan Olav Andersen.

En økning av grunnrenteskatten kan senke tempoet i oppgradering av eldre vannkraftverk. Samme effekt kan rekordutbytte fra Statkraft få.

– Budsjettforliket har enkelte klimatiltak, men det er langt derfra til et ambisiøst budsjett for et grønt skifte, sier Andersen.