Målene i NTP krever utbygging av ladestasjoner

Publisert: 06.04.17

– innholdet kan være utdatert

Nasjonal transportplan har gode mål for elektrifisering av transportsektoren. Men hvor skal kjøretøyene lades?

– Skal vi nå målene i planen må det bli like lett å lade bilen som det er å fylle tanken, sier Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet.

Nasjonal transportplan (NTP) er den overordnede planen for investeringer i samferdsel i Norge. Regjeringen har nå lagt fram en investeringsplan på 1000 milliarder kroner, og planen setter klare mål for elektrifisering av bilparken:

  • Innen 2025 skal nye personbiler og lette varebiler være utslippsfrie
  • Etter 2025 skal bybusser være utslippsfrie
  • Innen 2030 skal nye tyngre varebiler, 75 % av nye langdistansebusser og 50 % av nye lastebiler være utslippsfrie.
  • Innen 2030 skal varedistribusjonen i de største bysentra tilnærmet være nullutslipp
  • Og innen 2030 skal 40 prosent av alle skip i nærskipsfart bruke biodrivstoff eller være lav- og nullutslippsfartøy.

EL og IT Forbundet mener målene i NTP kan nås dersom myndighetene og fornybarnæringen drar i samme retning.

– Fornybarnæringen står klar til å bygge nett og ladestasjoner, og ikke minst med ren vannkraft. Nå må regjeringen følge opp med de vedtakene og bevilgningene som skal til for at dette kan gjennomføres raskt, sier Andersen.

Enova støtter utbygging av et hurtigladenettverk mellom de største byene, og det legges opp til å tilby hurtiglading langs hovedkorridorene mellom regioner og landsdeler. EL og IT Forbundet mener det er avgjørende at det bevilges penger til Enova over statsbudsjettet til dette arbeidet.

NTP legges fram som en stortingsmelding. Den gjelder fra 2018 til 2029, men har en horisont frem til 2050. Planen revideres hvert fjerde år. 

Relevante artikler

– Har vært et behov lenge, sier EL og IT Forbundet, som ønsker satsningen velkommen.
– Utredningsarbeidet må starte så fort som mulig, utrykte EL og IT Forbundet når de i dag møtte statssekretæren i kommunal og distriktsdepartementet.
Regjeringa foreslår grep for å få fart på energieffektiviseringen i bygg i statsbudsjettet for 2023. EL og IT Forbundet hadde forventet mer.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.