Lørdag 24. mars er det igjen tid for EARTH HOUR!

Publisert: 22.03.18

– innholdet kan være utdatert

EARTH HOUR gjennomføres for 11. gang. – Det er en kampanje som øker vår miljøbevissthet, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.
 
Den enkle ideen om å markere kampen mot klimaendringene ved å slukke lyset har blitt en global uttrykksform. Folks bevissthet om klimaspørsmål har økt for hvert år. Earth Hour er verdens største grasrotaksjon for miljøet, og inspirerer millioner av mennesker til å stå opp for planeten og naturen. Det blir sendt en tydelig oppfordring til verdens beslutningstakere om å ta klimatrusselen på alvor.
 
Årets slagord er #Connect2Earth.

Dette kan du gjøre for å markere Earth Hour:

  • Gå til http://www.earthhour.no/, trykk på ”Meld deg på”, registrer deg/dere på facebooksiden – og dere er med!
  • Informer kolleger og venner om Earth Hour.
  • Slukk lyset i egne lokaler, bygg og hjemme lørdag 24. mars klokken 20.30-21.30.

Vær med å slå rekorden

Første gang aksjonen ble gjennomført, i 2010, gikk strømforbruket i Norge med 250 millioner watt i timen mellom 20.30-21.30. Det tilsvarer seks millioner lyspærer. 
Fjorårets aksjon slo alle rekorder ved at organisasjoner, kjente bygg og landemerker og enkeltpersoner i 178 land slukket lysene for klimaet i en time. Kanskje kan årets oppfordring slå alle tidligere rekorder!
 

EL og IT Forbundets klimapolitikk på 1-2-3

Ta kraften i bruk

Norge har rikelig med ren kraft. Overskuddet vil trolig firedobles i årene framover. Utslipp i Norge kan reduseres gjennom elektrifisering av bilparken, skipstrafikken og deler av norsk sokkel. I tillegg har vi ren kraft til overs i vannmagasinene, noe som betyr at vi kan støtte omleggingen fra fossilt til fornybart i Europa gjennom kraftutveksling. 

Karbonfangst og – lagring

Karbonfangst og -lagring fanger opp CO2-utslipp fra for eksempel et gasskraftverk eller en sementfabrikk. Utslippene lagres under bakken eller havbunnen, framfor å slippes ut i atmosfæren. 
Karbonfangst og -lagring er store teknologiprosjekter, en del av det grønne skiftet og et nødvendig globalt klimatiltak. 

Energieffektivisering

Norge har et stort potensial til energieffektivisering. EL og IT Forbundet vil arbeide for støtteordninger som bidrar til energieffektivisering. Vi vil være en pådriver for energieffektivisering i bygninger og jobber for at våre medlemmer skal ha god faglig kompetanse på dette området.

Løsarbeiderlinjen gir grønn fiasko

Det grønne skiftet trengs, og det er sunt for norsk økonomi å bli mindre oljeavhengig. Det er de aller fleste enig i. Men, vi får ikke folk med på omstilling uten at de tilbys et trygt og godt arbeidsliv i andre enden. Norge må føre en aktiv politikk for å skape nye jobber, og rett til fast ansettelse må styrkes.

Rettferdig klimapolitikk

Klimaendringene truer oss alle, men rammer de fattige i verden hardest. Rike land som Norge må støtte utviklingen i fattige land, slik at de globale utslippene reduseres samtidig som fattigdom reduseres. Store kutt i utslippene av klimagasser i Norge er en forutsetning for at den internasjonale klimapolitikken skal være rettferdig.

Relevante artikler

Regjeringa foreslår grep for å få fart på energieffektiviseringen i bygg i statsbudsjettet for 2023. EL og IT Forbundet hadde forventet mer.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.