Kritikk til Statskraft eier

Publisert: 24.01.12

– innholdet kan være utdatert

Bekymringen framkommer i Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2010. Riksrevisjonen etterlyser en mer aktiv eierskapsrolle overfor Statkraft og revisjonen mener det er eieren og Stortinget som bestemmer hvilken type informasjon selskapet skal gi, skriver Aftensposten.

Store i utlandet

Statkraft AS eier og driver norsk vannkraft og avkastningen skal komme fellesskapet til gode, heter det i statens eierskapsmelding.

Selskapet har stor aktivitet internasjonalt, med mange eierposisjoner i Europa. 60 prosent eierskap i SN Power betydde ved utløpet av 2010 eierandeler i 19 vannkraftanlegg i Sør-Amerika og Asia, samt flere kraftverk under bygging.

Staten gikk for et drøyt år siden inn med 14 milliarder kroner i ny egenkapital. I perioden 2010 til 2015 skal Statkraft investere 82 milliarder kroner, mye utenlands, skriver Aftenposten.

Pressemelding fra Riksrevisjonen om statens eierpolitikk.

Relevante artikler

– Har vært et behov lenge, sier EL og IT Forbundet, som ønsker satsningen velkommen.
– Utredningsarbeidet må starte så fort som mulig, utrykte EL og IT Forbundet når de i dag møtte statssekretæren i kommunal og distriktsdepartementet.
Regjeringa foreslår grep for å få fart på energieffektiviseringen i bygg i statsbudsjettet for 2023. EL og IT Forbundet hadde forventet mer.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.