Konsekvenser ved cyberangrep

Publisert: 15.12.14

– innholdet kan være utdatert

Rapporten ble i dag overlevert av direktør Jon A. Lea i Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap (DSB) til justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Angrep på telenettet

Scenarioet som er analysert er et cyberangrep på Telenors landsdekkende transportnett for elektronisk kommunikasjon, noe som fører til at sentrale tele- og datanett faller ut i fem døgn. Sannsynligheten for et så komplisert angrep vurderes som lav, men det er likevel mulig å gjennomføre, skriver DSB på sin nettside.

Økt risiko for store ulykker

Den umiddelbare konsekvensen av angrepet er at fasttelefon, mobiltelefon og internett ikke vil fungere eller være svært ustabilt i hele landet. Dette vil i stor grad påvirke kritiske funksjoner i samfunnet som helse og omsorg, transport, finans og evnen til å håndtere krisen. Det vil ikke være mulig å kontakte ambulansetjeneste, politi og brannvesen på telefon

Stopp for transportsektoren

Jernbane- og flytrafikk stopper helt opp. Økonomiske transaksjoner og bruk av betalingsterminaler blir svært begrenset. Alle radio- og tv-sendinger vil opphøre, med unntak av sendinger fra utlandet over satellitt. Krisehåndteringen på alle nivåer blir svært vanskelig på grunn av manglende kommunikasjon og koordinering mellom aktørene og manglende informasjonskanaler til befolkningen. Reserveløsninger som radio- og satellittelefoner vil ha begrenset rekkevidde og kapasitet.

Flere dødsfall

Antall ekstra dødsfall i femdagersperioden anslås å bli rundt 50, og dette skyldes først og fremst manglende eller forsinket ambulansetjeneste.

Milliardtap

Det økonomiske tapet som følge av cyberangrepet antas å bli svært stort – mellom 10 og 20 milliarder kroner.

Last ned rapporten (pdf)

Bla i rapporten 

Relevante artikler

– Har vært et behov lenge, sier EL og IT Forbundet, som ønsker satsningen velkommen.
– Utredningsarbeidet må starte så fort som mulig, utrykte EL og IT Forbundet når de i dag møtte statssekretæren i kommunal og distriktsdepartementet.
Regjeringa foreslår grep for å få fart på energieffektiviseringen i bygg i statsbudsjettet for 2023. EL og IT Forbundet hadde forventet mer.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.