Klimakritikk mot Norge

Publisert: 17.11.16

– innholdet kan være utdatert

Norge rangeres på 38. plass i den årlige rapporten, som ble presentert onsdag på klimamøtet i Marokko. I 2012 var Norge var på 15. plass. Siden den gang har vi falt år for år.

Innsatsen beskrives som dårlig, samme karakter som gis til Kina, Bulgaria, Ukraina og USA.

– Det er vel bare FIFA-rangeringen i herrefotball som er like dårlig for Norge. Dessverre så er denne rangeringen langt mer alvorlig, både for kloden og konkurransekraften til norske bedrifter, sier Andersen.

EL og IT Forbundet har tidligere kritisert regjeringen for svake satsinger på teknologiutvikling og reduserte utslipp av klimagasser, blant annet i forbindelse med forslaget til statsbudsjett for 2017. I fjor økte Norges klimautslipp med 1,5 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå.

– Dette skjer mens landene rundt oss kutter sine utslipp. Vi frykter at den svake innsatsen fører næringslivet inn i en konkurransemessig bakevje, sier Andersen.

EL og IT Forbundet ønsker en storstilt satsing på økt bruk av fornybar energi, blant annet gjennom landstrøm i havner og utskifting av gamle dieselferger med el-ferger.

– Slike investeringer redusere utslippene, og øker sysselsettingen dersom vi sørger for at oppdragene gis til norske bedrifter. Det er dette som er grønt skifte i praksis, sier Andersen.

Germanwatch er et tysk analyseinstitutt og Climate Action Network er en paraplyorganisasjon bestående av 950 organisasjoner i mer enn 110 land. Fra Norge er blant annet Norges Naturvernforbund, Regnskogfondet og Kirkens Nødhjelp.

Relevante artikler

Regjeringa foreslår grep for å få fart på energieffektiviseringen i bygg i statsbudsjettet for 2023. EL og IT Forbundet hadde forventet mer.
EL og IT Forbundet er positive til regjeringens forslag til strømstøtte til næringslivet.
EL og IT Forbundet er fornøyde med at regjeringen nå setter gode ambisjoner for norsk havvind.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.