Kjent klimaforsker besøkte forbundet

- innholdet kan være utdatert

Hansen er en av verdens mest kjente klimaforskere og tidligere NASA-sjef. Han fortalt om 15 strake måneder med globale varmerekorder og hva som er nytt i klimapolitikken etter Paris-avtalen. Hansen snakket også mye om sitt eget forslag, karbonavgift til fordeling (KAF).

Det nye med KAF er for det første at den skal legges på førsteleddet – altså salg av fossil energi (olje, kull og gass) fra produsentene, i stedet for sisteleddet (salget til forbrukerne). For det andre er det tenkt at avgiften skal være forutsigbart stigende år for år, og trappes opp til et nivå som er så høyt at det over tid i praksis blir umulig dyrt å bruke fossil energi. For det tredje skal alle inntektene fra avgiften fordeles direkte og jevnt tilbake til hele befolkningen.

Den grønne skattekommisjonen som leverte sin rapport i 2015 skrev mye om ulike former for karbonprising, men den vurdert ikke det KAF. MDG foreslår nå i Stortinget at regjeringen utreder innføring av KAF i Norge.

– Det må gjøres mer for klimaet og økt bruk av fornybar energi i Norge. Forslaget til Hansen har både fordeler og ulemper, men det er verdt å se nærmere på før vi tar stilling til det. Derfor takket vi ja til foredraget, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.