Hvorfor vil dere selge Norge?

Publisert: 28.08.17

– innholdet kan være utdatert

Mange av våre viktigste nasjonale fellesverdier er lagt ut for salg. Det skjer uten at planene flagges høyt i valgkampen.

Regjeringen ønsker nedsalg i Telenor, privatisering av Statkraft og en rekke andre selskaper. I tillegg ønsker den å la private aktører bygge kabler for salg av strøm til utlandet.

Av alle løfter i valgkampen er disse blant dem med størst konsekvenser for samfunnet. Statens eierandel i Telenor skal reduseres fra 54 til 34 prosent. Telenor hadde ved årsskiftet en verdi på nesten 200 mrd kroner, så salget frarøver fellesskapet kontrollen over store verdier. Privatisering av Statkraft svekker arvesølvet. Selskapet blir ikke bedre om det eies av utenlandske pensjonsfond eller milliardærer på jakt etter raske penger. Statnetts monopol sikrer offentlig kontroll over kraftutvekslingen. Nå kan kraftutvekslingen bli gjenstand for kommersielle interesser på bekostning av forsyningssikkerheten til husstander og industri.

Det handler om verdier som er bygd opp over generasjoner, og som eies i fellesskap. Det handler om at kritisk infrastruktur og verdiskapende virksomheter skal selges. Selges de, er de borte for alltid.

Høyresidens allergi mot felleskapets eierskap er ren ideologi. Staten har over 7 000 milliarder i Statens Pensjonsfond Utland. Vi trenger ikke engangsgevinsten salgene gir oss, og historien viser at det statlige eierskapet har vært en suksess.

Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet

Innlegget stod på trykk i VG (27. august 2017)

Relevante artikler

– Har vært et behov lenge, sier EL og IT Forbundet, som ønsker satsningen velkommen.
– Utredningsarbeidet må starte så fort som mulig, utrykte EL og IT Forbundet når de i dag møtte statssekretæren i kommunal og distriktsdepartementet.
Regjeringa foreslår grep for å få fart på energieffektiviseringen i bygg i statsbudsjettet for 2023. EL og IT Forbundet hadde forventet mer.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.