Hva har vi lært av Nødnett-skandalen?

Publisert: 16.02.17

– innholdet kan være utdatert

Broadnet flytter all IT-drift av Nødnett hjem fra India. EL og IT Forbundet er glad for at selskapet setter sikkerhet først.

Like før jul ble det oppdaget at IT-arbeidere i India, tilhørende Tech Mahindra, hadde uautorisert tilgang til det norske nødnettet. Nødnett er et digitalt samband for politi, brannvesen, helsetjenesten og andre viktige samfunnsfunksjoner.

I en pressemelding fra 10. februar skriver Broadnet at de ved å flagge hjem IT-driften håper å fjerne enhver tvil om sikkerheten ved driften av nettet er god nok. EL og IT Forbundet mener det er en klok avgjørelse.

– Når IT-tjenester outsources, kan man lett miste kontroll over data og systemer, dersom man ikke har et solid sikkerhetsopplegg. Det blir ikke lettere når selskaper kjøpes opp, og ansvaret flyttes rundt om i verden, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

EL og IT Forbundet omtalte saken som en varslet skandale til NRK den 7. februar, og siktet til at mange har advart mot dårlige og uklare sikkerhetsrutiner for nødnettet. Nå håper forbundet at det trekkes minst to lærdommer fra skandalen.

– Vi håper at sikkerhet blir en del av vurderingen ved outsourcing, og at det ikke bare er økonomi og besparelser som legges til grunn. Videre så må de ansattes kunnskap og meninger om sikkerhet bli lyttet til i større grad, sier Andersen.

Direktoratet for Nødkommunikasjon har hatt ansvaret for oppbygging av nødnettet, men de har satt ut selve driften til underleverandører som Motorola og Broadnett. Broadnett har igjen outsourcet driften til det indiske IT-selskapet Tech Mahindra.

Relevante artikler

– Har vært et behov lenge, sier EL og IT Forbundet, som ønsker satsningen velkommen.
– Utredningsarbeidet må starte så fort som mulig, utrykte EL og IT Forbundet når de i dag møtte statssekretæren i kommunal og distriktsdepartementet.
Regjeringa foreslår grep for å få fart på energieffektiviseringen i bygg i statsbudsjettet for 2023. EL og IT Forbundet hadde forventet mer.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.