Høring om håndhevingsdirektivet

Publisert: 14.01.16

– innholdet kan være utdatert

Formålet med håndhevingsdirektivet er å styrke etterlevelsen av reglene om lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere på tjenesteoppdrag i Norge, skriver departementet i en pressemelding.

Direktivet stiller krav om blant annet:
  • Til EØS-statene om bedre informasjon om det nasjonale regelverket til utenlandske virksomheter og arbeidstakere
  • Styrket myndighetssamarbeid på tvers av landegrensene
  • Effektive virkemidler for kontroll og håndheving

Lenke til aktuelle dokumenter

Relevante artikler

– Har vært et behov lenge, sier EL og IT Forbundet, som ønsker satsningen velkommen.
– Utredningsarbeidet må starte så fort som mulig, utrykte EL og IT Forbundet når de i dag møtte statssekretæren i kommunal og distriktsdepartementet.
Regjeringa foreslår grep for å få fart på energieffektiviseringen i bygg i statsbudsjettet for 2023. EL og IT Forbundet hadde forventet mer.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.