Høring om endringer i energiloven

Publisert: 20.09.13

– innholdet kan være utdatert

Den tredje energimarkedspakken ble vedtatt i EU i 2009. Formålet er å innføre felles regler, både for elektrisitet og gass, når det gjelder: 

  • produksjon
  • overføring
  • distribusjon og 
  • forsyning
  • samt å utvikle et konkurransebasert, sikkert og miljømessig bærekraftig energimarked i EU
Reguleringsmyndighet og uavhengig klageinstans

Pakken innebærer ikke vesentlige endringer i de grunnleggende trekkene ved organiseringen av norsk kraftsektor, men enkelte endringer i energiloven må til i EØS-sammenheng.

Lovendringsforslagene gjelder i hovedsak krav til uavhengig reguleringsmyndighet med etablering av en uavhengig klageinstans og krav om eiermessig skille for sentralnettet, skriver OED på sin nettside.

Høringsinstans

EL & IT Forbundet er direkte høringsinstans og frist for innspill er 10. januar 2014. 

Lenke til høringsdokumenter.

Relevante artikler

– Har vært et behov lenge, sier EL og IT Forbundet, som ønsker satsningen velkommen.
– Utredningsarbeidet må starte så fort som mulig, utrykte EL og IT Forbundet når de i dag møtte statssekretæren i kommunal og distriktsdepartementet.
Regjeringa foreslår grep for å få fart på energieffektiviseringen i bygg i statsbudsjettet for 2023. EL og IT Forbundet hadde forventet mer.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.