– Gode signaler fra Ap

- innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet kritiserte regjeringens budsjettforslag for å manglende innsats mot arbeidsledigheten og økte klimagassutslipp. Arbeiderpartiets budsjett er langt bedre rettet inn mot disse utfordringene.

Variabel ledighetMens ledigheten har økt kraftig på Sør- og Vestlandet, opplever andre deler av landet at lavere kronekurs har bidratt til bedre konkurransevilkår for turist- og eksportnæringer.

– Dette krever disiplin i oljepengebruken, samtidig som man klarer å fylle ordrebøkene til bedriftene der ledigheten øker. Her treffer Arbeiderpartiet langt bedre enn regjeringen, sier Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet.

Penger og plan for klimaAndersen trekker fram at Arbeiderpartiet foreslår 100 millioner til el-ferger gjennom et fergeutskiftningsprogram.

– Forutsatt at oppdragene gis verftene på Vestlandet, så er dette et treffsikkert og klimavennlig tiltak for å bekjempe arbeidsledigheten, sier Andersen.

Budsjettforslaget inneholder også en plan for hvor kuttene i klimagasser skal tas, og hvilke tiltak som skal prioriteres for å få det til.

– Her foreslår de langt på vei den grønnmalingen vi ber Stortinget gjøre med regjeringens budsjettforslag. De foreslår en rekke tiltak som bidrar til teknologiutvikling og økt bruk av fornybar energi, sier Andersen.

Regjeringens budsjettforslag for 2017 senker selskapsskatten fra 25 til 24 prosent. Likevel står fornybarnæringene, som er spydspissen i det grønne skiftet, igjen med en skatteøkning på over fem prosent. Det skyldes at regjeringen øker satsen for grunnrenteskatten for vannkraftnæringen, mens skjermingsfradraget for rentekostnader i grunnrenteskatten er uendret.

– Arbeiderpartiet øker skjermingsfradraget. Det er helt riktig med tanke på økt bruk av fornybar energi og behovet for oppgraderinger av gamle vannkraftverk, sier Andersen.

Viktig valgløfteBudsjettforslaget til Arbeiderpartiet får neppe flertall i Stortinget, men er likevel et viktig dokument.

– Vi ser på dette et viktig valgløfte til velgerne, sier Andersen.