– Gledelig fibervedtak

- innholdet kan være utdatert

Norge sto ikke på kartet da Facebook, Google og Apple etablerte grønne datasentre i de andre nordiske landene. Nå er Norges kandidatur til kommende sentre styrket.

Vi har ren kraft og arealer– Vi har overskudd på ren kraft. Den er uten verdi, både for økonomisk og klimaet, med mindre den brukes. I tillegg har vi kompetanse og nødvendig arealer. Det gjør at vi har alle forutsetninger for å skape lønnsomme og miljøvennlige alternativer for etablering av grønne datasenter. Regjeringen må sørge for en god og offensiv strategi for å få dette til så raskt som mulig, sier Andersen.

60 til 200 sentreFram mot år 2020 skal det etableres mellom 60 og 200 datasentre i Europa. I Norge er det områder med tilgjengelige flyplasser og arbeidskraft som er attraktivt for internasjonale bedrifter i denne bransjen.

Skape arbeidsplasser– Det vil skape etterlengtede arbeidsplasser innen IKT-bransjen, understreker forbundsleder Andersen, som viser til at etablering av tre sentre i Luleå i Sverige har skapt gode ringvirkninger som hele samfunnet.

Etter at det første senteret kom, ble det i løpet av kort tid bygget to nye.

I revidert budsjett– Allerede i revidert nasjonalbudsjett, som legges fram 11. mai, bør vi se at dette er et høyt prioritert område, sier Jan Olav Andersen.