Friluftsåret 2015!

Publisert: 13.01.15

– innholdet kan være utdatert

Bruk av friluftslivet gir gode opplevelser, økt livskvalitet, bedre helse og et rikere liv. Friluftslivets år 2015 er en nasjonal markering av norsk friluftsliv. Året gir en unik mulighet til å vise frem bredden av friluftslivet, og gi hele folket eierskap til naturen. 

Mål for friluftsåret

Ett av målene er at en større del av befolningen skal komme seg ut med aktiviteter i friluft. Ett annet mål er å øke bevisstheten om allemannsretten vi har i Norge og fortelle om alle de mulighetene som finnes og som det er lagt til rette for.

Arrangører

Klima- og miljødepartementet er prosjekteier og Miljødirektoratet er prosjektleder. Norsk Friluftsliv (tidligere Friluftslivets fellesorganisasjon) har det praktiske ansvaret for daglig ledelse, planlegging og gjennomføring av året.

Aktiviteter og tilbud

Gjennom året blir det aktiviteter og tilbud over hele landet – enten kan man delta i disse eller finne på noe selv – gjerne sammen med barn og andre som i det daglige ikke er brukere av naturen.

Følg med på med i avisen, på kommunenes hjemmesider og på sosiale medier om hva som skjer.

Nettsiden til Friluftsåret 2015

 

Relevante artikler

Regjeringa foreslår grep for å få fart på energieffektiviseringen i bygg i statsbudsjettet for 2023. EL og IT Forbundet hadde forventet mer.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.