Forventninger til ny klimaavtale

Publisert: 14.12.15

– innholdet kan være utdatert

Fagbevegelsen har jobbet aktivt for at rettferdig omstilling skal på plass i avtalen. Det har man maktet, gjennom et konstruktivt internasjonalt samarbeid.

Mens Kyotoprotokollen bare dekket verdens rikeste land, vil Parisavtalen dekke alle verdens land. Der Kyoto-avtalen fra 1997 omfatter vel 10 prosent av verdens utslipp, vil den nye avtalen omfatte nær 100 prosent.

– Det er i seg selv historisk. Avtalen er ikke perfekt, men representerer et langt skritt i riktig retning der vi for første gang kan se konturene av en kursendring, sier LOs nestleder Gabrielsen.

Gabrielsen takker LOs delegasjon, som gjennom 14 dager har gjort en viktig og god jobb sammen med internasjonal fagbevegelse under COP21 i Paris.

Les hele artikkelen på LO nettside.

Relevante artikler

Regjeringa foreslår grep for å få fart på energieffektiviseringen i bygg i statsbudsjettet for 2023. EL og IT Forbundet hadde forventet mer.
EL og IT Forbundet er positive til regjeringens forslag til strømstøtte til næringslivet.
EL og IT Forbundet er fornøyde med at regjeringen nå setter gode ambisjoner for norsk havvind.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.