Flere energiselskaper blir pålagt funksjonelt skille

Publisert: 21.01.19

– innholdet kan være utdatert

Den nye regjeringen vil senke kravet om funksjonelt skille fra 30 000 kunder til 10 000 kunder. Om lag 25 nye selskaper blir trolig rammet av pålegget.

Funksjonelt skille innebærer at nettselskapet skal driftes uavhengig av annen virksomhet. Det betyr at ansatte i selskapet ikke kan benyttes til for eksempel andre tilleggstjenester som er viktig for lokalsamfunnet.

Et typisk energiselskap har 10-20 ansatte, og driver i dag med kraftproduksjon, distribusjon og tilleggstjenester som veilys eller bredbånd i eget distrikt. Den kombinasjonen gir god sikkerhet og rask responstid fordi selskapene har egne montører som er bosatt i området, og som kjenner strømnettet og terrenget like godt som sin egen bukselomme. Med kravet om funksjonelt skille kan ikke selskapet lengre fullt ut benytte sine ressurser til tilleggstjenester. Det kan tvinge fram sammenslåinger, eller at selskapene tvinges til å leie inn beredskapsvakter fra entreprenørselskaper.

Feil å tvinge fram sammenslåinger

Motivet bak kravet er tvangssammenslåing av nettselskaper. EL og IT Forbundet mener at selskapene best finner ut på egenhånd om sammenslåing er hensiktsmessig.

Norge har et godt strømnett og en velfungerende kraftbransje. Realiteten er at skillet innføres for å fikse noe som ikke er ødelagt. Det er ikke dokumentert at større selskap driver energiforsyningen bedre enn små- og mellomstore selskaper.

EL og IT Forbundet frykter også at funksjonelt skille kan gå utover kompetansebygging i selskapene, kvalitet på beredskapen og arbeidsplasser i distriktene.

Vinglete politikk

EL og IT Forbundet kjempet mot innføringen av kravet om funksjonelt skille i 2016 (da ble det vedtatt innført i 2021). Senere jobbet forbundet og en samlet bransjen for å begrense kravet til kun å gjelde selskaper med over 30 000 kunder. Det fikk vi gjennomslag for i fjor vår, etter at KrF sikret flertall for vedtaket. Nå blir dette omgjort. Det er en vinglete politikk ovenfor bransjen.

Om lag 25 nye selskaper rammes av pålegget

Ifølge DistriktsEnergi ser det ut til at det er omlag 25 nye selskaper som blir rammet av kravet til det funksjonelle skillet, i tillegg til de 15-16 selskapene som var underlagt kravet da terskelen var på 30 000 kunder.

 

 

Relevante artikler

– Har vært et behov lenge, sier EL og IT Forbundet, som ønsker satsningen velkommen.
– Utredningsarbeidet må starte så fort som mulig, utrykte EL og IT Forbundet når de i dag møtte statssekretæren i kommunal og distriktsdepartementet.
Regjeringa foreslår grep for å få fart på energieffektiviseringen i bygg i statsbudsjettet for 2023. EL og IT Forbundet hadde forventet mer.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.