Feilslått og usosial klimapolitikk

- innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundets foreløpige kommentarer til statsbudsjettet

Regjeringen foreslår å øke elavgiften fra 16 øre til 16,32 øre i statsbudsjettet for 2017. Da Høyre og Frp tok over makta i 2013, var avgiften på 11,61 øre per kWh. Bensin- og dieselavgiften, har økt med 4,7 og 4,5 prosent siden den gangen. I løpet av den samme perioden har elavgiften økt med hele 37,8 prosent. Altså over åtte ganger så mye som bensin- og dieselavgiften, i følge Distriktenes Energiforening

EL og IT Forbundet mener avgiften er for høy.

– Vi må øke bruken av fornybar energi og redusere bruken av fossil energi. Norsk kraftproduksjon er nær 100 prosent fornybar og utslippsfri. Det er ulogisk, usosialt og klimafiendtlig å øke elavgiften, sier Andersen.

Redusert sats for industri foreslås videreført med 0,48 øre per kWh. Datsenter med uttak over 0,5 MW får også den reduserte satsen, om ikke bare de med 5 MW som før.

Til tross for noen gode enkeltsatsinger, så mener EL og IT Forbundet at støtten til teknologiutvikling og økt bruk av fornybar energi burde vært prioritert langt høyere i årets budsjett.

– Utvikling og bruk av miljøvennlig teknologi burde vært hovedsatsinger i dette budsjettet. Det hadde gitt lavere klimagassutslipp og økt sysselsetting. Det vi ser i budsjettet blir for smått, særlig med tanke på den omfattende oljepengebruken, sier Andersen.

EL og IT Forbundet ber Stortinget grønnmale budsjettet ved blant annet å: