Et retningsvalg

Publisert: 18.06.15

– innholdet kan være utdatert

Dette sa partisekretær i Arbeiderpartiet, Kjersti Stenseng, i sin innledning til landsstyret i EL & IT Forbundet i dag. Hun pekte på eldre, helse, skole, arbeid og kollektivtrafikk som viktige temaer for valgkampen.

– Vi ser at velgerne er skeptiske til den blåblå politikken. Regjeringens skattelettelser er ikke den omstillingen vi trenger. Arbeiderpartiet vil ikke ha omstillinger som går på bekostning av den norske modellen, sa Stenseng.

Snakk med folk

Stenseng oppfordret tillitsvalgte i EL & IT Forbundet til å snakke med folk om den politiske situasjonen i Norge i dag. Hun understreket at disse samtalene er viktige for å vinne valget.

– Det er ikke tilfeldig at hjertet ligger på venstre side og blindtarmen til høyre, sa Kjersti Stenseng og siterte tidligere LO-leder Yngve Hågensen.

Krav fra LO i Oslo

Leder i LO Oslo, Roy Pedersen, innledet om hva LO Oslo gjør i valgkampen. Oslo har vært styrt av de borgerlige partiene i 18 år. Det har skapt store forskjeller mellom bydelene.

– Vi har laget en politiske plattform basert på saker vi synes er viktig. Ut fra dette har vi sendt 46 spørsmål til de politiske partiene i Oslo. Svarene vi har fått danner grunnlaget for hvem vi støtter i valgkampen, fortalte Roy Pedersen.

Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet har ikke svart på spørsmålene.

Eiendomsskatt

En hovedsak for fagbevegelsen i hovedstaden er å innføre eiendomsskatt for å kunne finansiere viktige velferdsgoder.

– Med en eiendomsskatt på sju promille for dem som eier boliger verdt mer enn tre millioner kroner, ville vi hatt en milliard kroner til gode velferdsordninger, sa Pedersen.

I tillegg vil LO i Oslo har fokus på faglige rettigheter, klima, bolig og fellesskapsløsninger for reduserte forskjeller og økt integrering når de nå går for fullt inn i valgkampen.

Viktig å engasjere seg

– Kommuner og fylkeskommuner jobber med veldig mange saker som er viktige for oss. Det er blant annet disse som eier energiverkene. Derfor er det viktig for også EL & IT Forbundet å engasjere seg i lokalvalgkampen, sa forbundsleder Jan Olav Andersen i sitt innlegg i debatten.

Andersen pekte på saker som eierskap, sosial dumping og kommunen som arbeidsgiver som viktige for vårt forbund.

– Vi må ta initiativ og tvinge de lokale partiene til å diskutere og ta stilling til disse sakene i valgkampen. Og like viktig blir det å sørge for at de overholder det de sier etter valget, sa Andersen.

 

Relevante artikler

– Har vært et behov lenge, sier EL og IT Forbundet, som ønsker satsningen velkommen.
– Utredningsarbeidet må starte så fort som mulig, utrykte EL og IT Forbundet når de i dag møtte statssekretæren i kommunal og distriktsdepartementet.
Regjeringa foreslår grep for å få fart på energieffektiviseringen i bygg i statsbudsjettet for 2023. EL og IT Forbundet hadde forventet mer.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.