– Et meget dårlig forslag!

Publisert: 12.11.15

– innholdet kan være utdatert

– Dette sto i regjeringens Sundvolden-erklæring, så vi har vært forberedt på at dette forslaget ville komme, sier forbundsleder Andersen til fagbladet Nettverk.

Forbundet har et klart standpunkt i denne saken (forbundets handlingsprogram).

– Vi har programfestet at produksjon og distribusjon av strøm i all hovedsak skal være offentlig eid og underlagt politisk styring, sier forbundslederen.

Næringsliv, privat eierskap og samfunnsøkonomi

I en pressemelding skriver Olje- og energidepartementet at regjeringen ønsker å styrke et allsidig og bredt norsk næringsliv, og legge til bedre til rette for privat eierskap. Det overordnede målet er fortsatt å legge til rette for samfunnsøkonomiske lønnsomme prosjekter.

– Dette avviser vi!

Andersen synes det er et meget betenkelig forslag og at det statsråd Tord Lien sier ikke henger på greip.

– Uansett vil det være et stort behov for en sterk regulering av norsk strømeksport. Vi kan ikke komme i en situasjon der strømeksport rammer kraftbalansen i det norske kraftsystemet, sier Andersen.

– Vi avviser dette forslaget og advarer sterkt imot å etablere et marked på dette området. Det er feil reform til feil tid og vi ser ingen gode samfunnsøkonomiske grunner til å gå inn for dette forslaget.

Lenke til høringen Endringer i energiloven § 4-2.

Høringsfrist til departementet er 4. januar.

Relevante artikler

– Utredningsarbeidet må starte så fort som mulig, utrykte EL og IT Forbundet når de i dag møtte statssekretæren i kommunal og distriktsdepartementet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.