Endelig kan vi få havvind på norsk sokkel

Publisert: 31.08.18

– innholdet kan være utdatert

Equinor og partnerne på Snorre- og Gullfaksfeltene skal utrede mulighetene for å forsyne feltene med strøm fra flytende havvind.

Olje- og gassplattformene kan bli de første i verden som forsynes med kraft fra flytende havvindturbiner.

Arbeidsplasser på land?

EL og IT Forbundet har lenge etterlyst offensive satsinger på havvind, og håper derfor at prosjektet blir gjennomført. Det kan gi mer enn 200.000 tonn i reduserte CO2-utslipp per år, noe som tilsvarer utslippene fra 100.000 personbiler. I tillegg kan prosjektet bidra til flere arbeidsplasser i norsk leverandørindustri.

Leverandørindustrien har 50 års erfaring med oljeindustrien, og har kompetanse til å levere teknologi til bruk i tøffe havmiljøer.

– Utgangspunktet for å lykkes er godt. Vi bør se til vår historie som oljenasjon for å sikre oss at også havvind gir arbeidsplasser på land, slik oljeutvinningen har gjort, sier Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet.

Funnet på norsk sokkel kunne gjort oss til en ren råvareeksportør, men slik gikk det ikke. Det startet med en tydelig visjon om å bygge en leverandørindustri på land, og i dag er vi en stor eksportør av teknologi til olje- og gassutvinning.

– Det hadde ikke skjedd uten politikere med klare ambisjoner og en strategi for å utnytte hjemmemarkedet i Nordsjøen, sier Andersen.

Trenger støtte i oppstarten

Equinor skriver i en pressemelding at prosjektet har en foreløpig investering- og utviklingskostnad rundt fem milliarder norske kroner. Næringslivets NOx-fond har besluttet å bevilge opptil 566 millioner i investeringsstøtte til prosjektet.

Norske myndigheter har i tillegg gjennom sin havvindstrategi og Enova åpnet for tilskudd til havvindprosjekter knyttet til olje- og gassindustrien. Partnerne i Snorre og Gullfaks har søkt om støtte fra Enovas program «Fullskala innovativ energi- og klimatiltak» for å kunne realisere prosjektet.

EL og IT Forbundet forventer at Enova gir et vesentlig bidrag. Samtidig er det rimelig at Equinor og partnerne på Snorre- og Gullfaksfeltene selv også bidrar med finansiering av prosjektet, blant annet fordi det reduserte utgifter til CO2-avgift og nyter godt av avskrivningsreglene på sokkelen.

11 vindturbiner

Løsningen som skal vurderes nærmere er en vindpark bestående av 11 vindturbiner basert på Equinors flytende havvindkonsept Hywind. De 8 MW store turbinene vil få en samlet kapasitet på 88 MW og vil kunne dekke om lag 35 prosent av det årlige kraftbehovet til de fem plattformene Snorre A og B og Gullfaks A, B og C. I perioder med mye vind vil dette tallet kunne være betydelig høyere.

 

Relevante artikler

– Har vært et behov lenge, sier EL og IT Forbundet, som ønsker satsningen velkommen.
– Utredningsarbeidet må starte så fort som mulig, utrykte EL og IT Forbundet når de i dag møtte statssekretæren i kommunal og distriktsdepartementet.
Regjeringa foreslår grep for å få fart på energieffektiviseringen i bygg i statsbudsjettet for 2023. EL og IT Forbundet hadde forventet mer.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.