EL og IT Forbundet vil ha tydeligere regler for eiendomsskatt

- innholdet kan være utdatert

Regjeringen ønsker å fjerne eiendomsskatten på verk og bruk. Kommunene protesterer mot forslaget, mens næringslivets organisasjoner ønsker det velkommen. EL og IT Forbundet foreslår en løsning som går ut på å lage mer detaljerte regler for hva som skal omfattes av skatten.

– I dag definerer ikke loven hva som er verk og bruk. Derfor foreslår vi et lovarbeid som lager mer detaljerte regler for hva som skal omfattes og ikke. Reglene bør sørge for at kommunene beholder det meste av inntektene til velferdstjenestene, samtidig som bedriftene får den forutsigbarheten de ønsker, sier Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet.

Om eiendomsskatt på verk og bruk avskaffes, vil kommunene påføres et inntektstap på over 1 mrd. Det vil svekke eldreomsorg, skole og andre kommunale tjenester som EL og IT Forbundet er opptatt av å forsvare. Det gjør det mindre attraktivt å være vert for næringsaktivitet og øker konfliktnivået ved bygging av kraftlinjer.

Forslaget fra regjeringen begrunnes med blant annet behov for lettelser i beskatningen av datasentre.

– Det er en god intensjon. Derfor bør reglene definere at serverne som står i datahallene ikke skal skattlegges, sier Andersen.

Forbundsstyret i EL og IT Forbundet vedtok 2. november 2018 en uttalelse om statsbudsjettet for 2018 som omtaler eiendomsskatten. Les hele uttalelsen her.

Les mer om hva regjeringen skriver om eiendomsskatt på verk og bruk på statsbudsjettet.no.