EL og IT Forbundet vil ha krav om tariffavtale i offentlige anbud

Publisert: 07.12.18

– innholdet kan være utdatert

– Landsdekkende tariffavtaler bidrar til like vilkår for de ansatte og rettferdig konkurranse mellom bedrifter. Derfor bør loven stille krav om det i offentlige anskaffelser, sier Bjørn Fornes, leder av forhandlingsavdelingen i EL og IT Forbundet.  

Tariffavtaler gir arbeidstakerne rettigheter utover loven, og er et av våre aller viktigste midler i kampen for gode arbeidsforhold. Avtalene fastsetter blant annet lønnsnivået, gir rett til AFP og medbestemmelse.

EL og IT Forbundet er i streik for å få opprettet tariffavtale i elektrobedriften Traftec i Rogaland. Streiken har pågått siden 18. juni, og er et godt eksempel på at det er behov for den lovendringen EL og IT Forbundet ber om.

Traftec AS er Roadworks gruppens selskap innen utbygging, drift og vedlikehold av elektroteknisk infrastruktur og belysning langs veier og i tunneler. Selskapets største og desidert viktigste oppdragsgiver er Statens vegvesen. Siden loven ikke stiller krav om tariffavtale, så kan både Traftec og andre selskaper som de nekter sine ansatte tariffavtale, tjene penger på offentlig oppdrag.

EL og IT Forbundet retter vi en stor takk til våre medlemmer i Traftec som tar kampen for tariffavtale.

 

 

Relevante artikler

– Utredningsarbeidet må starte så fort som mulig, utrykte EL og IT Forbundet når de i dag møtte statssekretæren i kommunal og distriktsdepartementet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.