EL og IT Forbundet sier nei til privat kraftkabel til Skottland

Publisert: 09.04.18

– innholdet kan være utdatert

Fire kraftkonsern har gått sammen og etablert prosjektselskapet NorthConnect. De har søkt om konsesjon til å bygge og drifte en kraftkabel mellom Peterhead i Skottland og Eidfjord i Hordaland.

EL og IT Forbundet mener Statnett bør ha ansvaret for kraftutvekslingen alene, på like linje med sentralnettet for kraft. Med det er kraftutvekslingen trygt plassert i folkets eie og underlagt en offentlig aktør som setter strømkundenes behov først.

Kraftutveksling er en balansekunst

Offentlig eierskap til utenlandskabler på norsk side er sentralt for å sikre rasjonell bygging og drift. Andre aktører skal ikke ha kontroll over eksport og import av kraft i Norge. De skal heller ikke ha inntektene fra denne virksomheten. Enhver kabel til utlandet påvirker sentralnettet som Statnett drifter og utvikler. Det tar enten i mot strømmen fra kabelen, eller så sender det strømmen ut til kabelen. Derfor er det en god modell at Statnett får inntektene, slik at det statlige foretaket kan bruke de på nødvendige utbygginger i sentralnettet. Denne modellen har siden 1960-tallet gitt store fordeler for alle parter, og har sikret at kraftutvekslingen ikke har gått på bekostning av industriens behov for gode kraftpriser her hjemme.

I vårt høringssvar til NVE vektlegges også den store usikkerheten rundt prosjektet. Vi skriver følgende:

«En sentral uklarhet er hvilken driftsmodell prosjektet vil få og hvorvidt det er NorthConnect eller Statnett som skal drifte kabelen og hvordan en eventuell fordeling mellom disse vil bli. EL og IT Forbundet er bekymret for at det offentlige eide Statnett vil utføre en jobb som et privat prosjekt vil høste de økonomiske fruktene av. Det utfordrer en nødvendig legitimitet som det statlig styrte nettmonopolet i dag har og som er nødvendig for en videre rasjonell og god samfunnsøkonomisk drift av det norske strømnettet».

EL og IT Forbundet mener det er fornuftig at Statnett bygger to nye strømkabler til Europa. Den ene går til Tyskland, og skal settes i drift i 2020. Den andre går til Storbritannia, og skal etter planen være ferdig i 2021. Fra før har vi kraftutveksling med Sverige, Finland, Danmark, Russland og Nederland.  Søknader om nye kabler utover de to som allerede er under bygging, bør avventes til vi har høstet erfaringer fra disse (blant annet prisvirkning).

Kraftutveksling er bra og nødvendig

EL og IT Forbundet mener kraftutveksling er positivt. Det legger til rette for økt produksjon av fornybar energi og industriutvikling. Dessuten er utlandsforbindelsene avgjørende for forsyningssikkerheten. Av og til fordi det er såkalte tørrår med lite vann i magasinene. Andre ganger fordi linjenettet i Norge ødelegges på grunn av storm og ekstremvær. Uten kraftutveksling over landegrensene kunne for eksempel uværet «Ylva», som herjet i Nord-Norge i fjor høst, ha medført utkobling av et stort antall kunder, ifølge NVE.

NVE har satt høringsfristen til 15.04.2018.

Les hele høringssvaret fra EL og IT Forbundet her.

Relevante artikler

– Har vært et behov lenge, sier EL og IT Forbundet, som ønsker satsningen velkommen.
– Utredningsarbeidet må starte så fort som mulig, utrykte EL og IT Forbundet når de i dag møtte statssekretæren i kommunal og distriktsdepartementet.
Regjeringa foreslår grep for å få fart på energieffektiviseringen i bygg i statsbudsjettet for 2023. EL og IT Forbundet hadde forventet mer.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.