EL og IT Forbundet ber om utjevning av nettleien

- innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet har gått sammen med KS Bedrift, DistriktsEnergi, Kraftfylka og LVK i et opprop for utjevning nettleien.

-I dag er det store og urettferdige forskjeller på hvor mye folk betaler i nettleie. Det er urimelig at de som bor nærmest fossen skal betale flere tusen mer enn de som bor i sentrale strøk. Vi ønsker i det minste en utjevning av forskjellene, sier Vidar Hennum, nestleder i EL og IT Forbundet.

Bakgrunnen for oppropet er den pågående behandlingen av statsbudsjettet for 2019, og at Stortinget tidligere har bedt regjeringen om følgende: «…utrede ulike modeller for utjevning av nettariffene i Norge og komme tilbake til Stortinget med dette som egen sak høsten 2018.»

Olje- og energidepartement viser i budsjettforslaget til en utredning gjort av NVE i 2010, og skriver videre at «Det legges ikke opp til å innføre en ordning for utjevning av nettariffer i budsjettet for 2019. Med bakgrunn i denne gjennomgangen anses anmodningsvedtaket som fulgt opp».

EL og IT Forbundet mener at regjeringen ikke har svart på oppdraget.

– Regjeringen har gjort dette altfor lettvint. Den har ikke utredet noe som helst, men hentet fram noe gamle rapporter. Den har heller ikke lagt fram en egen sak, slik Stortinget ba om, sier Vidar Hennum, nestleder i EL og IT Forbundet.

Konsulentselskapet Narbel Energy har i en rapport fra juni 2018 sett på ulike modeller for utjevning av nettleien. Organisasjonene bak oppropet viser til to modeller når de deltar i Stortingets budsjetthøring.

– Nå viser vi fram to ulike modeller, slik at Stortinget vet at det finnes alternativer. Vår forventing er at regjeringen får beskjed om å gjøre leksen på nytt, og at den raskt kommer tilbake til Stortinget med en egen sak på dette, sier Hennum.

Dette er de to modellene vi viser til:

En fullstendig utjevning av tariffene, som medfører at alle sluttkunder betaler lik pris for det som er en samfunnskritisk infrastruktur. Denne modellen innebærer at en avregningssentral fordeler innbetalte midler fra de ulike selskapene. Dette gir en nasjonal tariff på 29,4 øre (eks. mva. og forbruksavgift); langt lavere enn nivået i flere av landets fylker.

En alternativ modell er basert på delvis utjevning av enkelte kostnadselementer.

Les oppropet om utjevning av nettleien

Hele rapporten kan du lese her.

Les også forbundets budsjettinnspill til energi- og miljøkomiteen.