– Dyrt og dårlig

- innholdet kan være utdatert

Olje- og energiminister Tord Lien ønsker ikke at ett og samme selskap skal ha ansvar for drift og vedlikehold av strømnettet, samtidig som det driver med annen konkurranseutsatt virksomhet. Det gjelder for eksempel levering av bredbånd eller TV. I dag gjelder dette kun for selskaper med mer enn 100 000 kunder, men Lien vil at dette nå skal gjelde for alle.

EL og IT Forbundet mener forslaget går utover forsyningssikkerheten.– Et typisk energiselskap har 10-20 ansatte, og driver med kraftproduksjon, distribusjon og tilleggstjenester som veilys eller bredbånd i eget distrikt. Den kombinasjonen gir god sikkerhet og rask responstid fordi selskapene har montører som er bosatt i området, og som kjenner strømnettet og terrenget like godt som sin egen bukselomme, sier Andersen.

En fersk rapport lagd av Varde Hartmark på oppdrag fra Distriktenes Energiforening og KS Bedrift, viser at Regjeringens forslag til selskapsmessig- og funksjonelt skille vil koste nesten fem milliarder kroner.

– Lien vil at de små selskapene skal deles opp, med minst to styrer og to direktører. Resultatet blir nye kontrollrutiner, fakturering selskapene imellom og ekstraregning som til slutt ender hos til strømkundene, sier Andersen.

Olje- og energidepartementets forslag er til behandling i Stortinget, hvor Energi- og miljøkomiteen skal avgi sin innstilling innen 11. mars.