Datasenterstrategien er en god start

Publisert: 22.02.18

– innholdet kan være utdatert

I dag la regjeringen fram sin strategi for «Norge som datasenternasjon».  

Norge har fortrinn som gjør at vi kan tiltrekke hos flere datasenter. Vi har ren kraft til gode og stabil pris, og vi har arbeidskraft med den kompetansen sentrene trenger. 

EL og IT Forbundet støtter mange av tiltakene i strategien. Den er en god start, men skulle vært mer konkret på utvikling av byggeklare tomter til nye datasenter.

EL og IT Forbundet gav i fjor et konkret innspill til strategien: "SIVA er ett av de beste virkemidlene regjeringen har for verdiskaping gjennom eiendomsprosjekter. EL og IT Forbundet foreslår at SIVA styrkes, og får i oppdrag å klargjøre tomter for etablering av datasentre. Dette må skje i samarbeid med næringslivet, kommunene og aktuell utbygger av kraftlinje."

Forbundet mener også at skatten på verk og bruk ikke bør fjernes, men heller endres slik at serverne som står i datahallene ikke blir skattlagt.

EL og IT Forbundet har foreslått et lovarbeid som skal lage mer detaljerte regler for hva som skal omfattes og ikke av eiendomsskatten. Hensikten med forslaget er å finne en løsning sikrer at kommunene beholder det meste av inntektene til velferdstjenestene, samtidig som bedriftene får den forutsigbarheten de ønsker Les mer her.

Dette er noen av tiltakene i den nye datasenterstrategi:

  • Eiendomsskatt på produksjonsutstyr- og installasjoner i verk og bruk fjernes
  • Totalt 100 millioner kroner for å legge til rette for flere fiberkabler til utlandet
  • 40 millioner kroner i 2018 til en pilot for alternativt kjernenett
  • Nye graveregler for ledninger i offentlig veggrunn
  • 750 nye IT-studieplasser i 2017 og 500 i 2018.
  • Økt bevilgning til Innovasjon Norges Invest in Norway-funksjon på 10 millioner kroner.

Les hele strategien her: Norge som datasenternasjon [PDF]

Relevante artikler

– Har vært et behov lenge, sier EL og IT Forbundet, som ønsker satsningen velkommen.
– Utredningsarbeidet må starte så fort som mulig, utrykte EL og IT Forbundet når de i dag møtte statssekretæren i kommunal og distriktsdepartementet.
Regjeringa foreslår grep for å få fart på energieffektiviseringen i bygg i statsbudsjettet for 2023. EL og IT Forbundet hadde forventet mer.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.