Brev til næringsministeren – tilby datasentrene klargjorte tomter

Publisert: 10.02.17

– innholdet kan være utdatert

Dette er innspillene som EL og IT Forbundet har sendt til politisk ledelse i Nærings- og fiskeridepartementet

Strategi for etablering av datasentre i Norge

EL og IT Forbundets innspill 9. februar 2017

03. mai 2016 ba Stortinget regjeringen om å «utarbeide en strategi som beskriver hvordan myndighetene kan legge til rette for ytterligere etablering av grønne datasentre i Norge».

Dette er et svært godt initiativ, og vi håper at regjeringen raskt svarer på oppdraget. Datamengdene i verden vokser, og med det vokser også behovet for lagring. Den globale datasenterindustrien og gigantene ser stadig etter nye lokasjoner. Norge kan innta en internasjonal posisjon innenfor grønne datasentre, ikke bare som råvareleverandør av kraft, men også som produkt- og tjenesteleverandør. En konkret og offensiv strategi for etablering av nye datasentre vil være et godt bidrag til økt sysselsetting og det grønne skifte i Norge.

Norge har gode forutsetninger for å tiltrekke seg flere datasentre. For å lykkes må industriens behov møtes, samtidig som det er attraktivt for norske kommuner å være vert. EL og IT Forbundet mener det er behov for en strategi som får på plass god infrastruktur, blant annet knyttet til opparbeidede tomter, fiber, sikker strømforsyning og ulike reguleringer.

Konkret forslag

SIVA er et av de beste virkemidlene regjeringen har for verdiskaping gjennom eiendomsprosjekter. EL og IT Forbundet foreslår at SIVA styrkes, og får i oppdrag å klargjøre tomter for etablering av datasentre. Dette må skje i samarbeid med næringslivet, kommunene og aktuell utbygger av kraftlinje. 

Relevante artikler

– Har vært et behov lenge, sier EL og IT Forbundet, som ønsker satsningen velkommen.
– Utredningsarbeidet må starte så fort som mulig, utrykte EL og IT Forbundet når de i dag møtte statssekretæren i kommunal og distriktsdepartementet.
Regjeringa foreslår grep for å få fart på energieffektiviseringen i bygg i statsbudsjettet for 2023. EL og IT Forbundet hadde forventet mer.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.