Aps tiltak for omstilling

Publisert: 25.08.15

– innholdet kan være utdatert

Verdiskapingen, målt ved BNP på fastlandet, vokste bare 0,2 prosent fra første til annet kvartal i år. Arbeiderpartiet mener regjeringen bruker handlefriheten feil og ønsker en mer aktive tiltak for å bekjempe den økende arbeidsledigheten, med mer målrettede tiltak langs tre spor:

  •  Bedre tiltak for dem som mister jobben.
  • Tiltak for bedrifter i utsatte sektorer.
  • Forsterkede tiltak for å stimulere til grønn omstilling.
 

Aps tiltak: Framtidas verdiskaping

Relevante artikler

– Har vært et behov lenge, sier EL og IT Forbundet, som ønsker satsningen velkommen.
– Utredningsarbeidet må starte så fort som mulig, utrykte EL og IT Forbundet når de i dag møtte statssekretæren i kommunal og distriktsdepartementet.
Regjeringa foreslår grep for å få fart på energieffektiviseringen i bygg i statsbudsjettet for 2023. EL og IT Forbundet hadde forventet mer.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.