Anbefaler konkurrenter for Telenor

Publisert: 30.11.15

– innholdet kan være utdatert

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen fikk overlevert utredning fra utvalgsleder Olav Lysne i dag. Utvalgets mandat var å kartlege samfunnets digitale sårbarhet og å foreslå tiltak for å styrke beredskapen og redusere samfunnets digitale sårbarhet.

NOU 2015: 13 Digital sårbarhet – sikkert samfunn

Utredningens punkter digital sårbarhet innenfor
 • elektronisk kommunikasjon
 • satellittbaserte tjenester
 • energiforsyning
 • olje og gass
 • vannforsyning
 • finansielle tjenester
 • helse og omsorg
 • transport
 • kompetanse
 • fellesfunksjoner
 • styring og kriseledelse
 • avdekke og håndtere digitale angrep
Fra utvalgets pressemelding

Utvalget har blant annet vurdert Telenors posisjon og ansvar og det foreslås at det, i tillegg til Telenor, etableres minst én aktør til med landsdekkende nett.

Utvalget går også imot regulering eller forbud av kryptering i Norge og mener at norske myndigheter bør arbeide aktivt mot regulering eller forbud internasjonalt, og at det må utvikles nye etterforskningsmetoder for å sikre et effektivt politi- og etterretningsarbeid.

Utvalgets medlemmer og mandat

Relevante artikler

– Utredningsarbeidet må starte så fort som mulig, utrykte EL og IT Forbundet når de i dag møtte statssekretæren i kommunal og distriktsdepartementet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.