Verdensdag mot barnearbeid

Publisert: 12.06.15
(Endret: 25.01.22)

– innholdet kan være utdatert

Barnearbeid skyldes ofte fattigdom og mangel på arbeid for voksne, mangel på sosial beskyttelse og ingen eller liten mulighet for skolegang. Bare 20 til 30 prosent av barn i lavinntektsland fullfører skolegang.

FN og FNs arbeidsorganisasjon ILO retter oppmerksomheten mot kvalitet i utdanningen som et viktig skritt i kampen mot barnearbeid, og for å mobilisere økt politisk vilje i det internasjonale samfunnet til å nå FNs tusenårsmål og de nye bærekraftsmålene for universell tilgang til grunnskoleutdanning og kvalitet i skolen.

Verdensdagen mot barnearbeid 2015 ønsker å prioritere:
  • gratis, obligatorisk og kvalitetsutdanning for alle barn (i hvert fall til minstealder for lovlig å kunne ta arbeid er nådd) og tiltak for å nå ut til de som i dag er fanget i barnearbeid,
  • nye tiltak for å sikre at nasjonale retningslinjer mot barnearbeid og for utdanning er konsekvente og effektive,
  • politikk som sikrer tilgang til god utdanning og satsing på læreryrket

Les mer på egen siden om barnearbeid på nettsiden til FN-sambandet.

Relevante artikler

– Har vært et behov lenge, sier EL og IT Forbundet, som ønsker satsningen velkommen.
– Utredningsarbeidet må starte så fort som mulig, utrykte EL og IT Forbundet når de i dag møtte statssekretæren i kommunal og distriktsdepartementet.
Regjeringa foreslår grep for å få fart på energieffektiviseringen i bygg i statsbudsjettet for 2023. EL og IT Forbundet hadde forventet mer.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.