Snikprivatisering av kraftnettet?

- innholdet kan være utdatert

Spørsmålet er høyst relevant, men ubesvart. Våren 2013 holdt Erna Solberg sin tale til Høyres landsmøte. Partiet staket ut kursen mot valget og vedtok politikken som skulle gjennomføres i regjering. Hun nevnte ikke ordet privatisering. Hvor står vi i dag?

Regjeringa har åpnet for at staten selger seg ned i flere selskaper, og den ønsker privatisering av åtte jernbanestrekninger. Olje- og energiminister Tord Lien har foreslått at kommersielle interesser skal få bygge og drifte kraftkabler til utlandet. I dag er det Statnett som forvalter dette ansvaret.

I 2015 skrev regjeringa i et høringsdokument (Tilleggshøring – Forslag til endringer i energiloven) at det er best om Statnett alene har ansvaret for å bygge og drifte sentralnettet. Den slo samtidig fast at utenlandsforbindelsene er en del av sentralnettet.

Enhver kabel til utlandet påvirker sentralnettet. Det tar enten i mot strømmen fra kabelen, eller så sender det strømmen ut til kabelen. Mener regjeringa likevel at utenlandskablene ikke lenger bør betraktes som en del av sentralnettet? Eller ønsker den å slippe kommersielle aktører til i sentralnettet i Norge? Uansett hva som er tilfelle, så bør regjeringa klargjøre sin politikk.

Jan Olav Andersen

Leder av EL og IT Forbundet