Oppsigelse av EL og IT-medlem opp i Høyesterett 15. oktober

14.10.2019

Oppsigelsen av et EL og IT-medlem i Telenor ble først kjent ugyldig av Sør-Trøndelag tingrett, og deretter av Frostating lagmannsrett. Telenor anket videre til Høyesterett, hvor saken behandles den 15. og 16. oktober.

EL og IT Forbundet kommenterte dommen fra lagmannsretten da den kom. Forbundet vurderte dommen som solid. Lagmannsretten vektla at Telenor har inngått tariffavtale, og at selskapet med det er forpliktet til å følge ansiennitetsprinsippet i Hovedavtalen. Medlemmet har 33 års ansiennitet. Ved nedbemanningen benyttet bedriften en veldig smal utvalgskrets begrenset til divisjon og lokasjon. Frostating lagmannsrett sa at utvalgskretsen var usaklig, og oppsigelsen dermed ugyldig.

LO-advokat Karl Inge Rotmo er medlemmets prosessfullmektig. EL og IT Forbundet har trådt inn som partshjelper med LO-advokat Rune Lium som prosessfullmektig.

EL og IT Forbundet kommer tilbake med mer informasjon når dommen fra Høyesterett er klar.

 

Del: